De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Groep 1 en 2

De basis voor het taalonderwijs in de kleutergroep (Groep 1 en 2) is het gegeven dat het kind zich over het algemeen goed kan redden in het Nederlands. Het kent de namen van veel voorwerpen en kan redelijk communiceren met anderen. Op school komt het kind in de gelegenheid om kennis te maken met andere woorden en materialen dan het al kent van thuis. Tijdens de lessen is er veel aandacht voor het uitbreiden van de actieve en passieve woordenschat met woorden die binnen de thuissfeer minder vaak gebruikt worden en van de begrippen die nodig zijn voor het leren lezen in groep 3.

Ook voor de kinderen die het Nederlands minder goed beheersen is het onderwijs in de kleutergroepen geschikt, omdat de nadruk ligt op spelend en ontdekkend leren. Alle belangrijke aspecten voor de ontwikkeling van het kind komen aan de orde, waarbij uitbreiding van de (passieve) woordenschat centraal staat. Er wordt ruim aandacht besteed aan samen spelen, omgangsvormen, zelfstandigheid en expressie. Aangezien de nadruk ligt op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling werken we met de zogenaamde tussendoelen beginnende geletterdheid. Dit zijn de tussendoelen in de taal-, lees- en schrijfontwikkeling.

Voorlees- en prentenboeken nemen een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Elke les wordt er voorgelezen. Elk kind heeft ook een gratis OBA abonnement e-books om zo de mogelijkheid te hebben om boeken uit te kiezen en thuis online te lezen. Daarnaast kunnen de kinderen met hun eigen basispoort-account thuis  nog verder oefenen.

Voor groep 1 en 2 maken we gebruik van de (software)methode Kleuterplein van Malmberg en Schatkist van Zwijsen.

De kinderen kunnen thuis nog verder oefenen via hun persoonlijk basispoort-account.