De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Uitgangspunten

Aansluiting bij het onderwijs in Nederland

De school verzorgt Nederlands taal- en cultuuronderwijs voor in Boekarest en omgeving wonende, Nederlandstalige kinderen. Hierbij wordt getracht het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten op het onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal, zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Open maar geen onbeperkte toelating

Bij het organiseren van de lessen streven we ernaar een zo groot mogelijke groep kinderen te bereiken. Dit doen we door redelijkerwijs rekening te houden met achtergrond, niveau, leeftijd en mogelijkheden van de kinderen. Kinderen moeten minimaal voldoen aan de NT1 of NT2 richtlijnen. Bij twijfel over het niveau van het kind kan contact worden opgenomen met de leerkracht.

Goede overdracht

De school zal zorgen voor een zo goed mogelijke opvang van kinderen afkomstig uit verschillende schoolsituaties, maar ook voor een goede overdracht van kinderen die naar een andere school gaan – ┬ábinnen Nederland of Vlaanderen of naar een andere Nederlandstalige school. Om de aansluiting met het onderwijs in Nederland zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse en Vlaamse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.

Toegankelijk onderwijs

De school streeft naar een situatie waarin leerlingen plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de Nederlandse taal, zowel verbaal als in geschreven vorm. Daarnaast tracht de school de dagelijkse gewoonten en gebruiken van Nederland en Vlaanderen en de karakteristieke kenmerken van de Nederlandse en Vlaamse samenleving op een aansprekende wijze over te brengen op de leerlingen.

Systematische toetsing

Om de aansluiting met het onderwijs in Nederland en Vlaanderen te waarborgen, evalueren wij de leerprestaties veelvuldig en systematisch. De school maakt gebruik van bepaalde onderdelen van het DIA LVS leerlingvolgsysteem. (Dia toetsen DiaSpel en DiaTekst). Zie hiervoor het onderdeel toetsing.

Vertrouwde leeromgeving

Iedereen beseft dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat voorop, en streven ernaar de strak georganiseerde lessen in de late namiddag af te wisselen met projecten en activiteiten die voor de kinderen betekenis hebben.