De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Evaluatie

Rapport

De leerling krijgt tenminste 1 maal per jaar een rapport mee naar huis. Indien daartoe aanleiding is, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders tussentijds zelf behoefte hebben aan een gesprek staat de leerkracht hier altijd voor open.

Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden opgenomen:

–    gegevens over leerling-besprekingen;

–    verslagen van gesprekken met ouders;

–    speciale onderzoeken;

–    handelingsplannen;

–    toets- en rapportgegevens.

Bij het verlaten van de school wordt het volledige leerlingdossier en een onderwijskundig rapport voor de toekomstige leerkracht meegegeven.