De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Aanmelden

Ouders kunnen  hun kinderen schriftelijk aanmelden voor het volgen van lessen bij de leerkracht via een aanmeldingsformulier (vraag dit aanmeldingsformulier aan bij meester Jan). Het is belangrijk dat u van voorgaande scholen relevante informatie (zoals rapport en uitslag van LVS-toetsen e.d.) meeneemt. Dit is een richtlijn voor de leerkracht om het niveau van uw kind te bepalen.

Bepalen van het niveau van uw kind

Bij de aanmelding van nieuwe leerling zal de leerkracht een gesprek voeren met (één van) de ouders indien de leerling tweetalig wordt opgevoed. Als het kind onvoldoende Nederlands spreekt, behoudt de school het recht om de leerling niet toe te laten. Ook kan de school besluiten een kind, na een met de ouders vooraf afgesproken proefperiode, waarin er geen vorderingen zijn gemeten, alsnog niet toe te laten. De resultaten van de LVS-toetsen en een mondelinge toets actieve taalbeheersing zijn doorslaggevend voor toelating tot groep 3.

In het Basisonderwijs worden kinderen vanaf vier jaar aangenomen. Nieuwe leerlingen die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, mogen in principe beginnen op/rond hun verjaardag. Eén en ander kan in goed overleg tussen de ouders, de leerkracht en het bestuur enkele weken worden vervroegd/verlaat.

Leerlingdossier

Bij aanmelding verstrekt u aan de school het leerling-dossier dat u als ouders bij vertrek op de vorige school heeft ontvangen. Van een leerling die in Nederland of Vlaanderen onderwijs heeft gevolgd, zijn onder andere opgenomen:

–        het onderwijskundig rapport;

–        de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens;

–        het schoolrapport;

–        een eventueel behandelingsplan;

–        adres voor facturatie.

Als een leerling elders NTC onderwijs heeft gevolgd, zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar voor wat betreft het NTC-onderwijs. Bij leerlingen die afkomstig zijn van het internationaal onderwijs zonder NTC-onderwijs ontbreken dergelijke gegevens vaak. In dat geval verzamelt de leerkracht gegevens op basis van observaties en eventueel toetsen.