De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Groep 3

In groep 3 is er, naast de vaste onderdelen als woordenschat, spelling en taalbeschouwing, veel aandacht voor het leren lezen. Daarbij gaat het om de volgende aspecten:

-             technisch lezen: de gedrukte woorden precies zien en zeggen;

-             leesbegrip;

-             leesbeleving: betrokken zijn bij de belevenissen van de kinderen uit de verhalen en een mening hebben daarover;

-             leesmotivatie of boekpromotie: zorgen dat de kinderen zelf zin in lezen krijgen en uit zichzelf boeken gaan lezen.

De volgende onderdelen komen aan bod : lezen, woordenschat, taalbeschouwing, begrijpend luisteren en spreken en luisteren.

 Voor groep 3 gebruiken we de methode Leessleutel als aanloop naar Taal Actief in groep 4, Veilig leren lezen en Leeslijn.

Huiswerk

Vanaf groep 3 streven we naar wekelijks huiswerk aan de hand van het contract.

We doen dit om:

-    de leerlingen te laten oefenen met het zelfstandig verwerken van de lesstof;

-    bij de leerlingen een taakbewustzijn te ontwikkelen.

De kinderen worden geacht hun contract af te werken tegen de volgende les.