De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Groep 1 en 2

De basis voor het taalonderwijs in de groepen 1 en 2 is het gegeven dat het kind zich over het algemeen goed kan redden in het Nederlands. Het kent de namen van veel voorwerpen en kan redelijk communiceren met anderen. Op school komt het kind in de gelegenheid om kennis te maken met andere woorden en materialen dan het al kent van thuis. Tijdens de lessen is er veel aandacht voor het uitbreiden van de actieve en passieve woordenschat met woorden die binnen de thuissfeer minder vaak gebruikt worden en van de begrippen die nodig zijn voor het leren lezen in groep 3.

Ook voor de kinderen die het Nederlands minder goed beheersen is het onderwijs in de kleutergroepen geschikt, omdat de nadruk ligt op spelend en ontdekkend leren. Alle belangrijke aspecten voor de ontwikkeling van het kind komen aan de orde, waarbij uitbreiding van de (passieve) woordenschat centraal staat. Er wordt ruim aandacht besteed aan samen spelen, omgangsvormen, zelfstandigheid en expressie. Aangezien de nadruk ligt op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling werken we met de zogenaamde tussendoelen beginnende geletterdheid. Dit zijn de tussendoelen in de taal-, lees- en schrijfontwikkeling.

Voorlees- en prentenboeken nemen een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Elke les wordt er voorgelezen en er is voor kinderen en ouders de mogelijkheid om boeken uit te kiezen en mee naar huis te nemen. Daarnaast krijgen de kinderen regelmatig werkbladen mee naar huis om ook thuis te oefenen met aangeboden begrippen en woorden.

Voor groep 1 en 2 maken we gebruik van de methode leessleutel, Bas en beeldende woordenboeken.