De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Toekomstvisie

Mede door een groeiend aantal Nederlandse/internationale bedrijven dat zich in Boekarest vestigde, ontstond in 2009 de behoefte aan gestructureerd onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur.

We zijn in 2009 gestart met een twintigtal kinderen en een leerkracht. Voor het schooljaar 2014-2015 zijn er 27 leerlingen ingeschreven en wordt er op 5 namiddagen les gegeven in de Amerikaanse Internationale school van 15 uur tot 17.45 uur en ik groep met kinderen van groep 5 en 8 ook in de Stad van 17.30 tot 19.30. We blijven de ontwikkelingen de komende jaren nauwlettend in de gaten houden.

Aandachtspunten

Nu, maar ook in de toekomst, zullen we aandacht blijven besteden aan de volgende punten:

  • Groeien naar goede aansluiting met het Nederlands en Vlaamse onderwijs;
  • woordenschatonderwijs;
  • goede balans tussen groepsactiviteiten en zelfstandig werken, mede omdat het niveau van de kinderen binnen dezelfde leeftijdsgroepen duidelijk verschillend is;
  • leesbevordering,
  • interactief onderwijs
  • scholing van de leerkracht t.b.v. het NTC onderwijs.